معرفی گروه مهندسی پزشکی همراه
در کنفرانس ماهیانه جامعه اورولوژی ایران
۷دی ماه ۱۴۰۲

سخنرانی دکتر ناصرکاظمیان پزشکِ مشاور و معتمدِ گروه مهندسی پزشکی همراه

دکتر ناصرکاظمیان پزشکِ مشاور و معتمدِ گروه مهندسی پزشکی همراه

تقدیر هیئت مدیره انجمن اندویورولوژی از گروه مهندسی پزشکی همراه

نظر متخصصان اورولوژی درباره محصولات مهندسی پزشکی همراه

3.3/5 (3 نظر)