پزشک متخصص مرکز (با تعیین وقت قبلی ) با آموزش عملی رفع اشکال خواهند نمود.

0/5 (0 نظر)