این دستگاه برای افرادی که مشکل زود انزالی دارند و یا نعوظ پایدار ندارند (یعنی نعوظ اولیه را دارند ولی نعوظ شان در حین نزدیکی از بین می رود.) مورد استفاده قرار می گیرد.

0/5 (0 نظر)