وقتی عضو تناسلی در اثر تحریک سفت میشود یا سفتی که صبح وقت بیدار شدن از خواب مشاهده می کنید را نعوظ می گویند.

0/5 (0 نظر)