چند نوع دستگاه برای افزایش سایز عضو در حال حاضر وجود دارد؟

By |2018-01-03T17:43:51+03:30ژانویه 3rd, 2018|, , |

دو نوع دستگاه: الف- دستگاه واکیوم میکرو ب- دستگاه کِشنده همراه (پایرو ) دستگاه میکرو هم از نظر طولی و هم قطری تاثیر دارد ولی دستگاه کِشنده فقط در طول تاثیر می گذارد.