توضیحات

موارد استفاده

در افرادی که عضو کوچکتر از اندازه طبيعی دارند استفاده از اين دستگاه جهت فيزيوتراپی و افزايش اندازه عضو موثر می باشد که در مقالات متعدد موجود در شبکه اينترنت ذکر شده است که البته اين تاثير بستگی به ميزان تمرين شخص و مدت فيزيوتراپی عضو خواهد داشت.

افزايش اندازه عضو توسط دستگاه میکرو “همراه” بطور يکنواخت خواهد بود و شکل و ظاهر عضو بطور طبيعی حفظ خواهد شد. گروه مهندسی پزشکی­”همراه” جهت درمان ميکرو بودن عضو دارای محفظه های شيشه ای مختلف از نظر اندازه برای افزايش طول و قطر به طور جداگانه می باشد که بايستی توسط پزشک تجويز گردد. لازم به ذکر است که گاهی بیمار می بايستی از نظر هورمونی نیز بررسی شود.

نحوه استفاده از دستگاه ( جهت بزرگ کردن عضو )

دستگاه دارای يک سيلندر شيشه ای می باشد که در 90% افراد بطور معمول از اين اندازه استفاده می شود. در صورت نياز به استفاده از سايزهای ديگر با مراجعه به جدول سايز محفظه شيشه ای سفارش آنرا به صورت مجزا به دفتر مرکزی بدهيد.

هزينه محفظه شيشه ای و ارسال آن بصورت جداگانه محاسبه می گردد. بنابراين اندازه سيلندر مورد نظر را بدقت انتخاب کرده و در صورت مشکل با دفتر مرکزی تماس حاصل نمايند.

برای در خواست سيلندر دلخواه محيط عضو را در حالت نعوظ اندازه گيری کرده و به جدول سايز محفظه مراجعه نماييد برای اندازه گيری نواری را به دور قائده عضو خود بپيچيد و پس از اندازه گيری دقيق محيط عضو آنرا روی خط کش قرار داده و اندازه آن را برحسب سانتی متر با نزديکترين اندازه در جدول مربوطه مطابقت دهيد تا قطر سيلندر مورد نظر شما پيدا شود. اين روش دقيق تر از پيچيدن خود خط کش به دور عضو می باشد.

قطر داخلی سيلندر
(برحسب سانتی متر)
2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
اندازه محيط عضو
( برحسب سانتی متر)
7 10 13 16 19 22

البته ممکن است شخص جهت استفاده از دستگاه برای بزرگ کردن عضو نيازمند سيلندرهای شيشه ای با اندازه های متفاوت باشد که می بايستی اندازه آنرا سفارش دهد. البته اين کار می بايستی پس از اينکه سيلندر مورد نظر حداکثر تاثير خود را روی عضو گذاشت انجام شود و عضو می بايستی کاملا در سيلندر قبلی احساس فشار نمايد. ( سيلندرهای باريک باعث افزايش طول و سيلندرهای قطور باعث افزايش قطر عضو می گردد )

طول سيلندر ها نياز به سفارش ندارد و در اندازه های متعارف می باشد.

لازم به ذکر است که سيلندرهای با قطر کمتر از 2/1 سانتی متر و بزرگتر از 7/1 سانتی متر نيز وجود دارند ( هر چند بصورت محدود ولی سفارش داده شده است) البته در مواردی که از سيلندرهای با قطر بيشتر استفاده می شود ايجاد خلاء موثر مشکل تر است.

1/5 (1 نظر)