توضیحات

موارد استفاده

1-در افرادی که بمدت کافی قادر به حفظ نعوظ نباشند

مدت زمان حفظ نعوظ عضو می بايستی به اندازه ای باشد که تا پايان مقاربت جنسی ادامه يابد و در صورتی که زمان آن از زمان مورد توافق زوجين کمتر باشد باعث عدم رضايت جنسی، افسردگی و سرخوردگی خواهد شد لذا استفاده از دستگاه پایدار”همراه” در اين زمينه می تواند پاسخگوی خوبی جهت رفع اين مشکل باشد.

2-زود انزالی

رخ دادن انزال قبل از اينکه طرفين به اوج لذت جنسی برسند و اين مشکل باعث عدم رضايت شريک جنسی در اين ارتباط دوطرفه شده باشد را زودانزالی می گویند.
زود انزالی نوعی اختلال جنسی محسوب می شود و يکی از شايعترين مشکلات جنسی مردان می باشد که ميزان شيوع آن از 35% تا %40 در مقالات متعدد پزشکی ذکر شده است، که معمولا انزال در کمتر از 2-1 دقيقه صورت می­ گیرد.

بکارگيری اين دستگاه روشی سريع و مطمئن برای افرادی است که از زود انزالی اوليه رنج می برند (زود انزالی اوليه به مواردی اطلاق می گردد که از ابتدای زندگی زناشويی وجود داشته و درمان های دارويی بر روی اين افراد موثر نبوده است).

در هنگام استفاده از دستگاه پایدار “همراه” بدليل وجود حلقه فشاری در انتهای عضو، نعوظ حتی پس از انزال باقی مانده و تا زمانی که حلقه در قاعده عضو قرار دارد مانع برگشت عضو تناسلی به حالت عادی می گردد. در طول مدت نزديکی در صورتی که حتی پس از مدت 20 تا 30 دقيقه زوج مونث به اوج لذت جنسی نرسيده باشد می بايستی علت آنرا در زوج مونث توسط روانپزشک جستجو کرد. . بسياری از مردان نمی دانند که اين مشکل به راحتی قابل حل است و حتی از پذيرش وجود چنين مشکلی نيز اکراه دارند، به اميد اينکه خودبخود بر طرف شود با توجه به اينکه ادامه زود انزالی ممکن است همسر شخص را نسبت به مسائل جنسی دلسرد نمايد، لذا وظيفه مردان است که راه حلی مناسبی جهت رفع آن بيابند.

درمان زود انزالی به يکی يا هر سه روش زير ميسر می باشد :

الف ) رفتار درمانی

ب ) دارو درمانی

ج ) استفاده از دستگاه پایدار “همراه” ( و يا روش های ديگری که حتی پس از انزال نعوظ حفظ گردد )

اين دستگاه را می توان به همراه روشهای ديگر درمان زود انزالی و به عنوان يک روش مکمل جهت بهره گيری سريعتر استفاده نمود.

اين روش درمانی توسط سازمان غذا و دارويی آمريکا (FDA) جهت درمان مشکلات جنسی مورد تأييد قرار گرفته است.

شخص پس از چند ماه استفاده از اين دستگاه ، کم کم قادر به کنترل انزال خود خواهد گرديد.

0/5 (0 نظر)