توضیحات

موارد استفاده از دستگاه کشنده همراه

برای افزایش عضوتناسلی(فالوپلاستی)، درمان پس از جراحی پلاستیک ترمیمی و افزایش طول عضو از جمله موارد کاربرد این دستگاه می­باشد.

این دستگاه اگر طبق دستورالمعل استفاده شود، هیچگونه عوارضی نخواهد داشت وبهتر است بیماران جهت استفاده تحت نظر پزشک مربوط قرار گیرند.

جامعه بیمارانی که می­ توانند از دستگاه کشنده همراه استفاده نمایند:

بیماری پیرونی: از بیماریهای شایع عضو تناسلی مردان می­ باشد که از تظاهـرات بالینی این بیماری وجود گره ­های نخودی شکل در قسمت ـهای مختلف عضـو تناسلی، انحنای عضو و حتی درد می­ باشد. این بیـماری یک مشکل کـاملا خوش خیم بوده و بـروز چنین گـره ­های قابل لمسی در داخل عضو هرگز علامت بدخیمی نیستند. شیوع این بیماری در 1% مردان گزارش شده است که اغلب­ پس از 40 سالگی تظاهرات بالینی آن بروز می­ نماید و باعث اختلال در عمل زنـاشـویی می­ گردد. روش های ­مختلف درمانی برای آن توصیه شده است که البته قابل مقایسه با سادگی درمان آن توسط دستگاه کشنده “همراه­” نمی ­باشند.

مطالعات متعددی بیانگر مفید بودن این دستگاه در افرادی که دارای نعوظ کامل هستند می­ باشد. (لازم­ به ذکر است­ در بیماران مبتلا به پیرونی که دچار ناتوانی جنسی نیز هستند استفاده از کیت پیرونی درمان مناسبـتری برای حل مشکل آنها محسوب می­ گردد).

حتی استفاده از این دستگاه به هنگام درد نیز امکان پذیر بوده و استفاده مداوم از آن باعث مرتفع شدن آن خواهد گردید. لازم به ذکراست که اندازه گره ه­های قابل لمس نیز به تدریج کاهش خواهد یافت، زیرا استفاده از این وسیله نه تنها باعث جـمع شدن پلاک های فیبروتیک خواهد شد بلکه کمک برگشت آن به وضعیت قبل نیز خواهد گردید. در مواردی نیز پس از انجام جراحی های مختـلف بر روی عضو تناسلی،  استفاده از این وسیله مانع از تشکیل فیبروز و برگشت عضو تناسلی به اندازه اولیه می­ شود.

عارضه فیبروز: دستگاه کشنده “همراه” وسیله­ ای است مناسب برای بیمارانی­ که پس  از عمل جراحی روی عضو دچار فیبروز و کـاهش اندازه عضو خود می­ گردند. دستگاه کشنـده “همراه” در این بیماران باعث کشیده شدن و  شکل­گیری عضو در کشش می­گردد.که این مسئله مانع از ایجاد فیبروز و بهبود زخم درحالت­ عدم کشش ودر نهایت باعث شکل­ گیری و بهبود وضعیت عضو تناسلی خواهد گردید.

افراد میکروپنیس: تعریف راحت ­تر آن یعنی افرادی که دارای عضو تناسلی بطول کمتر از 9 سانتیمتر می ­باشند. به کارگیری از این وسیله در این افراد از نظر پزشکی توصیه شده و کمک نسبی در کیفیت زندگی این افراد خواهد نمود.

بیماران اپی­سپادیاس:  نیازمند به چندین مرحله جراحی بعلت مشکلات مجرا و مثانه می­ باشند ،که د رطول مدت عمر می ­بایستی برروی آ نها صورت گیرد. این افراد نه تنها به علت جراحی بلکه به علت مشکل مادر­زادی نیز دچار کاهش اندازه عضو می­ باشند. استفاده از این دستگاه در افرادی که دچار اپی­سپادیاس هستند در صورتیکه از سنین پایین بکارگرفته شود می­ تواند موثر باشد. در آینده زناشویی آنها بسیارموثر بوده و مشکلاتی نظیرکوچک بودن عضو در این افراد را بهبود بخشد.

بیماران هیپواسپادیاس: درموارد بسیارشدید باعث انحناع و کوچک بودن اندازه عضو نیزمی­ گردد. این بیماری یک بیماری مادر­زادی بوده و افراد در سـنین رشد وحتـی پس ازآن نیز ممکن است­ از اندازه کوچک عضو خود رنج ببرند. استفاده از دستگاه برای این افراد نیز می­تواند کمک بسیارنماید

دستگاه کشنده “همراه” می ­تواند در بیمارانی که از کاندوم شیت جهت تخلیه ادرار استفاده می­ نماینـد نیز موثر باشد، از آنجایی که بسیاری از این بیماران افرادی ناتوان و پیر و یا قطع نخاع بوده که مدتها است حالت ایجاد نعوظ در آنها پدیدار نگردیده لـذا دچار آتروفی یا کوچکـتر شـدن عضو تناسلی شده­ اند، این افراد تا حـدی دچـار کوچکی عضو شده­ انـد که امکان قرار دادن کانـدوم شیـت بر روی عضـو تناسلی آنها بسیار کـم­ و یا غیرممکن است و فضایی برای نصب کردن و یا حفظ کاندوم شیت وجود ندارد، استفاده از دستگاه کشنده “همراه”­ می­ تواند باعث کشیده شدن و بزرگ شدن عضو شـده و تا حد بسیار زیادی به قرار گرفتن و نصب کاندوم شیت کمک نماید.

این وسیله نه تنـها باعث افزایش طول بلکه تا مقداری باعـث افزایـش قطر نیزخواهـد گردید که در نهایت این افزایش در زمان نعوظ کامل و یا در غیر حالت نعوظ نیز نمایان می­ گردد.

تاثیر آن در افراد مسن بیشتر به نظر می ­رسد چرا که بافت های تشکیل دهنده اجسام غاری در افراد مسن­ تر از کلاژن کمتری برخوردار است و باعث کشش راحت­ تر خواهد گردید. مدت زمان درمان ممکن است 6-3 ماه به طول انجامد و تاثیر آن بستگی به میزان و مدت زمان استفاده از آن دارد. این وسیله در بهترین وضعیت بهتر است به صورت 4 الی 6 ساعت در روز (البته بستگی به نوع کاربرد) استفاده گردد.

دستگاه کشنده “همراه” می ­تواند در بیمارانی که از کاندوم شیت جهت تخلیه ادرار استفاده می­ نماینـد نیز موثر باشد، از آنجایی که بسیاری از این بیماران افرادی ناتوان و پیر و یا قطع نخاع بوده که مدتها است حالت ایجاد نعوظ در آنها پدیدار نگردیده لـذا دچار آتروفی یا کوچکـتر شـدن عضو تناسلی شده­ اند، این افراد تا حـدی دچـار کوچکی عضو شده­ انـد که امکان قرار دادن کانـدوم شیـت بر روی عضـو تناسلی آنها بسیار کـم­ و یا غیرممکن است و فضایی برای نصب کردن و یا حفظ کاندوم شیت وجود ندارد، استفاده از دستگاه کشنده “همراه”­ می­ تواند باعث کشیده شدن و بزرگ شدن عضو شـده و تا حد بسیار زیادی به قرار گرفتن و نصب کاندوم شیت کمک نماید.

این وسیله نه تنـها باعث افزایش طول بلکه تا مقداری باعـث افزایـش قطر نیزخواهـد گردید که در نهایت این افزایش در زمان نعوظ کامل و یا در غیر حالت نعوظ نیز نمایان می­ گردد.

تاثیر آن در افراد مسن بیشتر به نظر می ­رسد چرا که بافت های تشکیل دهنده اجسام غاری در افراد مسن­ تر از کلاژن کمتری برخوردار است و باعث کشش راحت­ تر خواهد گردید. مدت زمان درمان ممکن است 6-3 ماه به طول انجامد و تاثیر آن بستگی به میزان و مدت زمان استفاده از آن دارد. این وسیله در بهترین وضعیت بهتر است به صورت 4 الی 6 ساعت در روز (البته بستگی به نوع کاربرد) استفاده گردد.

محدودیت های کاربرد دستگاه کشنده همراه:

– فورا پس از عمل جراحی.

– بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می­ گیرند بعلت درد پس از عمل و التهاب شدید موضعی قادر به استفاده از دستگاه نخواهـند بود، زیرا باعث درد و ناراحتـی در حیـن استفاده خـواهد گردید، بهـتر اسـت این افراد مدت 30-45 روز پـس از عمـل جراحی از این دستگاه استـفاده نماینـد و پس از آن می­توانند با تحمل درد خفیف شروع به تمرین نمـوده تا به وضعیت جدیـد عادت نمایند.

– در افرادی که دچار میکرو بودن عضوتناسلی هستند: افرادی که عضو آنها بین 9-5 سانتیمتر ویا کوتاهتر می­باشد نیز جهت بکارگیری از دستگاه به علت طراحی ومهنـدسی خاص آن دچـار مـحدودیت می­شوند که بهتر است جهت استفاده از مهندسی و طراحی منحصر بفرد ایجاد شده برای این افراد به صورت مجزا به پزشک مشاور گروه تولیدی مراجعه نموده و در خواست تغییرات­ لازم برای استفاده خود را بنمایند.

– در افرادی که دچار زخم عضو هستند: دراین افرادبه علت کشیده شدن­ زخم ایجاد درد و ناراحتی خواهد شد که بهتر است قبل از استفاده تحت درمان قرار گیرند.

– افرادی که از ضریب هوشی مناسب و استقلال فکری کافی برخوردار نیستند: این افراد بعلت عـدم تـمرکز،شنـاخت ویـا درک کافـی ازنـحوۀ عملـکرد ویـا نداشتن قضاوت صحیح ازمیـزان کـشش ضروری برروی دستگاه ممکن است به خود صدمه وارد نماید ، لذا استفاده ازدستگاه درمورد این افراد توصیه نمی­شود.

شرح اصول عملکردی دستگاه کشنده همراه:

استفاده از این روش از سالها پیش در بسیاری از قبایل وفرهنگهای کهن جهت افزایش و تغییر شکل اندام بکار می­رفته است .به طور مثال در برخی از قبایل آفریقایی جهت افزایش اندازه لبها ، گردن ، گوش وبینی از این روش کششی استفاده می­ شده است. هچنین امروزه برای افزایش پوست سطحی در جراحهای ترمیمی ناشی از سوختگی با استفاده از بالنهای زیر پوستی، قسمت زیادی از پوست افزایـش حجم سطحـی پیدا کرده که می­توان آنرا در نواحی آسیب دیده به جای سطح تـخریب شده مورد استفاده قرار داد.این تاثیرات گاهی به صورت دائمی پا برجا می­مانند. استفاده مداوم وتمـرین، بیمار را در نحوه قرار دادن وبه کارگیری آن با تـجربه­ تر وسریـعتر می­سازد. به طوریکه پس از مدتی قادر خواهد بود که آنرا در کمتر از یک دقیقه بکار گیرد.

نکته قابل توجه این است که بدانید میزان افزایش سایز عضوتناسلی توسط دستگاه محدود بوده واستفاده طولانی مدت باعث افزایش روز به روز اندازه عضو تناسلی نخواهد گردید. لازم به ذکر است که جهت حفظ ضریب اطمینان نمی­بایستی به صورت خطرناک (کشش شدید و دردناک) از این وسیله استفاده شود. علیرغم­شانس موفقیت بالا در استفاده از این دستگاه بایستی بدانید که تاثیر پذیری این دستگاه در تمام افراد به یک­اندازه نیست و توقع شما در زمینه استفاده از این دستگاه بایستی منطقی باشد واین دستگاه یک عضو تناسلی بسیارکوچک را به یک عضو تناسلی بسیار بزرگتر تبدیل نخواهد کرد.

عملکرد دستگاه بدون درد و عارضه می­باشدو می­توان از آن درحالتهای پیاده­ روی،نشسته ویا ایستاده استفاده­ نمود.

این دستگاه دارای محبوبیت خاصی در بسیاری از مراکز درمانی دنیا می­باشد وتنها وسیله پزشکی است که مورد تایید مراکزسلامت در این زمینه می­باشد. استفاده از این وسیله بسیار مطمئن وقابل اعتماد است چرا که طراحان و مبتکران آن پزشکان متخصصی بودند که سالها در این زمینه فعالیت داشته­ اند.

0/5 (0 نظر)