سوالات متداول

/سوالات متداول
سوالات متداول 1396/10/16 9:51:27
نعوظ به چه معناست؟ 1396/11/16 12:59:50

وقتی عضو تناسلی در اثر تحریک سفت میشود یا سفتی که صبح وقت بیدار شدن از خواب مشاهده می کنید را نعوظ می گویند.

دستگاه واکیوم همراه برای مشکل نعوظ تا چه حد موثر است؟ 1396/11/17 12:55:12

در صورت استفاده صحیح، می شود گفت 100%

دستگاه پایدار همراه چیست؟ 1396/10/13 17:47:36

این دستگاه برای افرادی که مشکل زود انزالی دارند و یا نعوظ پایدار ندارند (یعنی نعوظ اولیه را دارند ولی نعوظ شان در حین نزدیکی از بین می رود.) مورد استفاده قرار می گیرد.

تمرینات برای سایز چه مدت باید باشد؟ 1396/10/13 17:46:36

دست کم شش ماه ممکن است در بعضی افراد طولانی تر هم باشد.

کمترین و بیشترین افزایش سایز چه اندازه بوده؟ 1396/10/13 17:45:27

بیشتر موارد بین نیم سانت تا 3 سانت بوده است. البته چند مورد هم گزارش داده اند که تاثیری نداشته است.

دستگاه واکیوم میکرو و کِشنده به جز سایز در مورد دیگری هم استفاده می گردد؟ 1396/10/13 17:44:35

در بعضی از موارد پس از عمل جراحی بر روی عضو تناسلی توصیه می شود.

چند نوع دستگاه برای افزایش سایز عضو در حال حاضر وجود دارد؟ 1396/10/13 17:43:51

دو نوع دستگاه: الف- دستگاه واکیوم میکرو ب- دستگاه کِشنده همراه (پایرو )

دستگاه میکرو هم از نظر طولی و هم قطری تاثیر دارد ولی دستگاه کِشنده فقط در طول تاثیر می گذارد.

سایز عضو در حالت نعوظ چه اندازه باید باشد؟ 1396/10/13 17:41:35

در حالت کلی، 15 الی 13 سانتی متر طبیعی است، 12 الی 9 سانتی متر متوسط متمایل به کوچک ولی شخص از نظر نزدیکی مشکلی ندارد و زیر 9 سانتی متر کوچک (میکرو ) محسوب می شود و شخص از نظر نزدیکی احتمالاً مشکل خواهد داشت.

در صورتی که شخص با دیدن سی دی، خواندن بروشور و آموزش تئوری باز در نحوۀ استفاده مشکل داشته باشد چه باید بکند؟ 1396/10/13 17:36:46

پزشک متخصص مرکز (با تعیین وقت قبلی ) با آموزش عملی رفع اشکال خواهند نمود.

آیا دستگاه واکیوم همراه، آموزش در قالب بروشور و سی دی دارد؟ 1396/10/13 17:37:20

بله: هم بروشور و هم سی دی راهنما دارد و در صورت خرید حضوری توسط کارشناس مرکز، آموزش تئوری هم داده خواهد شد.

آیا دستگاه واکیوم همراه در مورد تمام موارد فوق کارآیی دارد حتی قطع نخاع؟ 1396/10/13 17:38:30

بله؛ در مورد همه موارد موثر می باشد.