کمترین و بیشترین افزایش سایز چه اندازه بوده؟

/کمترین و بیشترین افزایش سایز چه اندازه بوده؟

بیشتر موارد بین نیم سانت تا 3 سانت بوده است. البته چند مورد هم گزارش داده اند که تاثیری نداشته است.

توسط | 1396/10/13 17:45:27 دی 13ام, 1396|بدون ديدگاه

نظر خود را ثبت کنید